Mindfulness-massage

Tijdens de mindfulness-massage help ik je bewust te worden van je eigen fysieke ervaringen, gevoelens en gedachten.

Door bewust te zijn van wat je voelt tijdens de massage, door je gedachten rustig voorbij te laten gaan, deze niet af te keuren en er niet mee in gesprek te gaan, ontstaat rust. De link tussen het fysieke en mentale voelen, kan je helpen om in het dagelijkse leven anders om te gaan met
stressvolle situaties en moeilijke gebeurtenissen een plaats te geven.

Een mindfulness-massage sessie kan zich richten op één van de volgende 5 thema’s;

  • Ademhaling (je ademt zoals je leeft)
  • Acceptatie (het is zoals het is)
  • Bewustzijn (in het moment (nu) aanwezig zijn)
  • Loslaten (door te laten-zijn bij wat er gebeurt )
  • Vertrouwen (in jezelf en je toekomst).

De speciaal per thema gecreëerde massage en geleide meditatie verdiept het bewust zijn rond dit thema en zo ontstaat er meer ruimte om te ZIJN. De massages kunnen als je daar voor open staat worden aangevuld met specifieke oefeningen om thuis verdere verdieping mogelijk te maken.

Als het thema meer aandacht vraagt, kan er in meerdere sessies aandacht aan worden besteed. Ook is het mogelijk om de massage in vijf sessies te gegeven, zodat alle mindfulness-thema’s aandacht krijgen.

Neem contact met mij op als je meer over mindfulness-massage wilt weten of maak een afspraak.