Algemene voorwaarden

Om de massage/behandeling die je wil ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als je een afspraak maakt bij Massagepraktijk Almere ga ik er van uit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

  1. Je afspraak
   Afspraken voor bezoek en of behandelingen worden op voorhand, met behulp van het online reserveringssysteem, telefonisch of per e-mail gemaakt en zijn altijd onder vermelding van volledige NAW-gegevens en telefoonnummer. Het is dus niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer je een afspraak maakt, stem je zonder meer in met de algemene voorwaarden zoals deze op deze pagina staan vermeld.
  2. Contra-indicaties
   Bij een eerste afspraak wordt een korte anamnese (intakegesprek) afgenomen. Bij bepaalde symptomen, de zogenoemde contra-indicaties kan Massagepraktijk Almere besluiten om de massage niet uit te voeren, de behandeling (deels) in overleg te wijzigen of door te verwijzen naar de (huis-)arts. Om te voorkomen dat je op jouw afspraak komt en vanwege contra-indicaties geweigerd wordt voor een behandeling, raad ik je nadrukkelijk aan om vooraf info in te winnen. Wanneer je ook maar enige twijfel hebt, neem dan altijd eerst contact op met je (huis-)arts voordat je een afspraak bij Massagepraktijk Almere maakt.
  3. Annuleren
   Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht.
  4. Betalingen
   De voorkeur gaat uit naar vooraf overmaken (minimaal 24 uur van tevoren) op rekeningnummer NL85 KNAB 0256 6655 16 t.n.v. Massagepraktijk Almere, onder vermelding van je naam en afspraakdatum. Je kunt ook na afloop van de massage contant betalen of pinnen. Indien je contant betaald, is het heel fijn als je gepast kunt betalen.
  5. Aansprakelijkheid
   Massagepraktijk Almere is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en of na het behandelen.Bij Massagepraktijk Almere worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een massage/behandeling en wordt je door verwezen naar de huisarts of specialist. Wanneer je je laat behandelen bij Massagepraktijk Almere, dan is dit geheel op eigen risico.
  6. Intake en je gezondheid
   Is er sprake van medische klachten, ben je in behandeling bij een arts of specialist of gebruik je medicijnen die je reactievermogen beïnvloeden dan dien je dit voorafgaand aan de behandeling te melden.
  7. Belangrijk voor dames
   Als je zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet je dat beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dien je dit voorafgaand aan de behandeling te melden. Je bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van jezelf
  8. Doelgroep
   Massagepraktijk Almere masseert uitsluitend volwassenen ouder dan 18 jaar.
  9. Uitsluiting van deelname en behandeling
   Massagepraktijk Almere behoudt zich het recht voor een cliënt van deelname of behandeling uit te sluiten.
  10. Wijzigingen
   Massagepraktijk Almere heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, gewijzigd is.